Pronájem pracovní plošiny Ford MP16

max. výška 16m, boční dosah 8 m, max. zatížení 200 kg

 

Průmyslové elektroinstalace

kabelové rozvody
osvětlení
hromosvody, uzemnění
rozvaděče

 

Elektroinstalace

kancelářské budovy
investiční celky
projektová činnost

 

Revize elektrických zařízení a spotřebičů

dle ČSN 33 1500, 33 1600

 

Systémy požární ochrany

provádění protipožárních zabezpečení prostupů kabelových tras, potrubí a stavebních spár
protipožární nástřiky a nátěry kabelů
provádění revizních prací dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb

 

Strukturovaná kabeláž

počítačové sítě
zabezpečovací systémy


Měření a regulace

měření tlaků
měření průtoků
měření a regulace kotelen

 

Topné kabely

ochrana venkovních ploch proti zamrzání
vytápění okapů
ohřev potrubí, klimatizace
topné rohože

 

Rozvodny NN, VN

rozvaděče NN, VN
transformátory VN
přípojky NN, VN

 

Montáž, revize opravy a údržba vyhrazených el. zařízení

repase, revize a opravy olejových i vzduchových distribučních transformátorů
repase, revize a opravy pecových transformátorů
repase, revize a opravy transformátorů do výkonu 40 MVA
opravy a revize výkonových přepínačů a regulačních zařízení
filtrace transformátorových olejů
výkup všech transformátorů provozuschopných i nefunkčních